Извештај за работилница ,,Булинг – врсничко насилство“

Со цел да се спречи Булингот и  секоја форма на непосакувано и агресивно однесување во училиштата, од страна на Психологот и Ученичката заедница беше поттикната иницијатива за одржување на предавања за ,,Булинг – врсничко насилство“. На избрани потенцијални групи во просториите на РЦСОО ,,Ванчо Питошески“-Охрид, се одржа предавање од страна…

Повеќе

Developing key competences in Tourism- Мобилност во Винковци, Хрватска

Со пополнување и поднесување на овој формулар, ја изразувате вашата подготвеност да бидете вклучени во мобилноста во Винковци, Хрватска преку проектот „Developing key competences in Tourism-Развивање на клучни компетенции во туризмот “ на програмата Еразмус+ на Европската комисија. Датумите за мобилност за овој сегмент од проектот се прелиминарно закажани за…

Повеќе

Успешно реализирана мобилноста– двонеделна пракса во рамки на проект на Junior Achievement Macedonia поддржан од ЕРАЗМУС- Програма за хотелска пракса (ПХП)

Во периодот од 01.09-15.09.2021година успешно беше реализирана мобилноста- двонеделна пракса во рамки на проект на Junior Achievement Macedonia поддржан од ЕРАЗМУС- Програма за хотелска пракса (ПХП). Од ДСУ РЦСОО„Ванчо Питошески“- Охрид во проектот беа вклучени 5 ученици и 1 ментор, кои реализираа практична настава во реални услови во хотелскиот комплекс…

Повеќе

Обуки во РЦСОО„Ванчо Питошески“-Охрид во период од 27.05-04.06.2021година

Во РЦСОО„Ванчо Питошески“- Охрид, во период од 27.05-04.06.2021година се одржаа следните обуки: На ден 27 и 28 Мај 2021 од страна на обучувач Блаже Миневски се спроведе обука на тема: Сомелиер и комбинирана храна со вино. На оваа обука учествуваа ученици од профилите: готвач, угостителски техничар и келнер На ден…

Повеќе

Обуки во РЦСОО„Ванчо Питошески“-Охрид

Во РЦСОО„Ванчо Питошески“- Охрид се одржаа следните обуки: На ден 10 и 11 Мај 2021 од страна на обучувач Филип Чаловски се спроведе обука на тема: Користење на сезонски и македонски премиум производи. На оваа обука учествуваа ученици од профилите: готвач, угостителски техничар, угостителски техничар за рурален туризам, хотелско-туристички техничар…

Повеќе