И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С за запишување ученци во I година во РЦСОО„Ванчо Питошески“-Охрид во учебната 2023/2024 година

1. БРОЈ НА УЧЕНИЦИ Во прва година ќе се запишат 𝟮18 ученици во 𝟴 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за: Угостителско-туристичка струка – 𝟭50 ученици, 𝟲 паралелки – хотелско – туристички техничар (мак    25 уч.     1 пар.    4 г.тр.    45 поени минимум) *(соработка со…

Повеќе

Набавка на „Избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Одлука за јавна набавка Оглас за потреба од набавка Покана за поднесување понуда во постапка за набака до 1000 евра (член 40 од Законот за јавни набавки)

Повеќе

На ден 23-ти и 24-ти Јануари професорката Кристел Леруа и шеф Фредерик Рус- претставници од колеџот Жеси де Форест од Абен сур Хелп- Република Франција, беа во посета на Охрид со што реализираа еразмус+ мобилност за продлабочување на односите со Факултетот за туризам и РЦСОО„Ванчо Питошески“-Охрид. На 23 Јануари (понеделник)…

Повеќе

Меѓународна конференција во Белград за ученички и студентски домови

Меѓународна конференција во Белград за ученички и студентски домовиЗдружување на ученичките и студентските домови во Југоисточна Европа. За оваа потреба се разговараше на првата Меѓународна конференција која се одржа во Белград-Србија. Овие домови претставени од нивните директори или претставници на институциите, преку ваквото здружување би разменувале искуства со цел да…

Повеќе