Државен натпревар „Лидер на струка“

Учениците од средното угостителско лидери во струката!

На 06.12.2017  во Гевгелија во СОУ Јосиф Јосифоски  се одржа државниот натпревар Лидер на струка.Теоретскиот дел се одржа во средното училиште,а практичниот дел во просториите на хотел Аполонија .

Учениците од ОУТУ Ванчо Питoшески се закитија со голем број награди .

Ученикот Милан Михов  под менторство на проф.Марија Ристеска  го освои првото место и титулата лидер на струка.

Ученичката Анастасија Чутрова  го освои второто место, Стефан Тодев третото место(ментор проф.Блаже Јорданоски).

Ученикот Кристијан Китанов го освои второто место (ментор проф.Војо Ангеловски)

Ученичката Дајана Силјаноска го освои четвртото место(ментор  проф.Горги Богоевски).