Одбележување на денот на ретките болести

👉Ја подигнуваме свеста за ретките болести.

👉Пациентите со ретки болести и нивните семејства се пример за храброст и борбеност.

#alonewearerare

#togetherweatestrong

#RareDiseaseDay

#rareismany

#rareisstrong

#rareisproud

Comments are closed.