ПАРАЛЕЛКИ

Табеларен преглед на раководители на паралелката

 

Рб Име и презиме на наставникот Број на паралелка Oбразовен профил
Прва година
1. Костадинка Томаноска I-1 келнер
2. Никола Илијев I-2 готвач
3. Григор Жупанчич Жура I-3 угостителски техничар
4. Елизабета Левеска I-4 угостителски техничар
5. Весна Ангелоска I-5 хотелско-туристички техничар/
6. Весна Димоска I-6 хотелско-туристички техничар/угостителски техничар за рурален туризам
7. Љубен Мешкоски I-7 Спортска паралелка за фудбал
8.  Марјан Радески I-8 Спортска паралелка за ракомет
9.  Радивоја Раткушиноски I-9 Спортска паралелка за кошарка
Втора година
1. Марија Ристеска II-1 келнер
2. Ноче Угриноски II-2 готвач
3. Жаклина Милеска II-3 угостителски техничар
4. Анита Богданоска II-4 хотелско-туристички техничар
5. Јелиз Караман Бешир II-5 хотелско-туристички техничар
6. Александар Бакулески II-6 Спортска паралелка за фудбал
7. Катерина Стојаноска II-7 Спортска паралелка за ракомет
Трета година
1. Блаже Јорданоски III-1 келнер
2. Весна Спасеска III-2 готвач
3. Војданка Димитриеска III-3 угостителски техничар
4. Лазо Дуноски III-4 угостителски техничар
5. Мире Зафироска III-5 хотелско-туристички техничар
6. Елена Митреска III-6 хотелско-туристички техничар
Четврта година
1. Перчо Божиновски IV-1 хотелско-туристички техничар
2. Маринела Радеска IV-2 хотелско-туристички техничар

Comments are closed.