КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА

 

ЛЕГЕНДА

КАЛЕНДАР

за организација на воспитно-образовната работа на училиштето во учебната 2019/20 година

 

СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ
П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4   1   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30   26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
30
ЈАНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ АПРИЛ
П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н
  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6   1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 29         28 29 30 31   25 26 27 28 29 30  
МАЈ ЈУНИ ЈУЛИ АВГУСТ
П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н
  1   1 2 3 4 5   1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 66 7 8 9 10 8 9 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 15 16 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 22 23 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30   25 26 27 28 29 30 31 30 31 31  
30 31
 

 

Работни денови (наставни денови) кога се изведуваат посебни програми во училиштето 

18 Октомври Ден на училиштето
14 Октомври Ученичка ескурзија-Есенска
21 Март Ден на еколошката акција на младите во РМ
21 Април Ученичка ескурзија-Пролетна

Табеларен преглед на државни и верски празници

Рб Ден Празник/Неработен ден
1. 8 септември „Ден на независноста на РМ”
2. 11 Октомври „Ден на народното востание”
3. 23 Октомври „Ден на македонската револуционерна борба-ВМРО”
4. 1 Јануари „Нова Година”
5. 8 Декември „Св. Климент Охридски”
6. 7 Јануари „Божик” првиот ден на Божик
7. 19 Јануари „Богојавление-Водици”-верски празник
8.  17 Април „Велики Петок”, петок пред Велигден
9. 20 Април
„Велигден”, вториот ден на Велигден
10. 1 Мај „Ден на трудот”
11. 24 Мај „Св. Кирил и Методиј”-Ден на сесловенските просветители
12. 5 јуни „Духовден”-верски празник

 

Comments are closed.