НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Р.бр. Струка Образовен профил Времетраење на образованието
1. угостителско-туристичка готвач

келнер

три години
хотелско-туристички техничар

угостителски техничар

угостителски техничар за рурален туризам

хотелско-ресторански техничар

четири години
2. спортска академија/спортска гимназија спортска паралелка за фудбал четири години

Comments are closed.