Конкурс за аплицирање за учество на ученици за проектот “Get qualified on time – Стекни квалификации на време”, кој ќе се одвива во Сандански-Бугарија

Конкурс за аплицирање за учество на ученици за проектот “Get qualified on time – Стекни квалификации на време”, кој ќе се одвива во Сандански-Бугарија

Конкурс за аплицирање за учество на ученици за проектот “Get qualified on time – Стекни квалификации на време”, кој ќе се одвива во Сандански-Бугарија