Oбука на тема „Пекарство и пекарски производи“

Oбука на тема „Пекарство и пекарски производи“

👉На ден 09.03.2022 година во РЦСОО„Ванчо Питошески“- Охрид се одржа обука на тема „Пекарство и пекарски производи“ од страна на обучувач Филип Чаловски.

✅На обуката учествуваа ученици од образовните профили- готвач-угостителски техничар- угостителски техничар за рурален туризам