Известување за полагање на екстерните испити од Државната матура во августовскиот испитен рок

Известување за полагање на екстерните испити од Државната матура во августовскиот испитен рок

Екстерните испити од Државната матура во августовскиот испитен рок ќе се полагаат во „Таки Даскало“- Битола

  • Македонски јазик и литература на 10.08.2022година во 10:00 часот
  • Математика и Англиски јазик на 12.08.2022година во 10:00 часот