Конечни ранг листи- Упис во прва година за 2023/2024- Прв уписен рок- прво пријавување

Конечни ранг листи- Упис во прва година за 2023/2024- Прв уписен рок- прво пријавување