Училишна екскурзија 2024

Училишна екскурзија 2024

Во период од 05.04.2024 година до 10.04.2024 година за учениците од предзавршните и завршните класови од РЦСОО„Ванчо Питошески“- Охрид, беше реализирана повеќедневна училишна екскурзија во градовите: Белград, Вишеград, Сараево, Мостар и Будва.

Во реализацијата на екскурзијата учениците беа придружувани од професорот Славко Даскалоски и психологот Даница Скрческа.

Екскурзијата ги оствари следните содржини и активности:

посета на културно- историските знаменитости;

– посета на објекти од забавно- рекреативен карактер;

– посета на угостителско- туристички капацитети.