НАГРАДИ

ОУТУ „Ванчо Питошески“ – Охрид, во досегашниот развој
има учествувано на повеќе натпревари и манифестации во земјата и во странство,
а има и освоено повеќе поединечни и групни признанија и награди:

 

 • 1970 – На Првиот собир на угостителско-туристички работници на Македонија, одржан во Охрид, во 1970 година, беа наградени 7 кулинарски специјалитети подготвени од учениците од ова училиште;
 • 1973 – На Третиот собир на угостителско-туристички работници во 1973 година, младите келнери од ова училижте освоија златна плакета за поставување на свечен ручек;
 • 1974 – На Четвртиот собир на угостителско-туристички работници во Крушево, во 1974 година, учениците готвачи освоија 2 златни медализа подготвување на пита и специјалитетот „Охридски мозаик“;
 • 1976 – На Шестиот собир на угостителско-туристички работници одржан во Струга, во 1976 година се освоени повеќе златни медали;

 

Меѓународни признанија

Во текот на образованието, учениците од ОУТУ „Ванчо Питошески“ – Охрид, од неколку меѓународни саеми за туризам, се вратија со повеќе награди и признанија, и тоа:

2008 – Меѓународен саем за туризам -Струга, 20 јануари 2008 година:

 • Готвачи (екипно) – сребрен медал
  – бронзен медал за експонат
  – сребрен медал за телешко фрикандо
  – златен медал за пиле “Aла Нева”
 • Келнери (екипно) – златен медал
  – златен медал за поставување и аранжирање на изложбена маса
  – сребрен медал за подготовка на барски мешавини

2008 – Меѓународен саем за туризам- Белград, 1 март 2008 година:

 • Келнери (екипно) – златен медал
  – златен медал за фламбирање
  – златен медал за барменство
  – златен медал за послужување
 • Готвачи – златен медал

2009 – Меѓународен саем за туризам-Струга, 18 јануари, 2009 година:

 • златен медал за фламбирање
 • златен медал за поставување на маса

2009 – Меѓународен саем за туризам-Дубровник, октомври, 2009 година:

 • сребрен медал за фламбирање на слатки јадења

2010 – Меѓународен саем за туризам-Бургас, НР Бугарија, 4 мај, 2010 година:

 • готвачи (екипно)
  – сребрен медал за приготвување на комплетно мени
  – златен медал за ладно предјадење
  – сребрен медал за десерт
 • келнери (екипно)
  – сребрен медал за послужување според утврдено мени
  – сребрен медал во дисциплината келнер
  – златен медал во дисциплината фламбирање
  – златен медал во дисциплината барменство

 

2010 – Меѓународен саем за туризам – Сараево, Босна и Херцеговина, 12 ноември, 2010 година:

 • Готвачи
  – сребрен медал во дисциплината ладно предјадење
  – бронзен медал во дисциплината слаткарство
 • Келнери
  – сребрен медал во дисциплината барменство
  – сребрен медал во дисциплината аранжирање на маса

2011 – Меѓународен натпревар на средни училишта- Трагир, Хрватска, април, 2011 година:

 • сребрен медал за ладно предјадење
 • бронзен медал во дисциплината слаткарство

2011 – Меѓународен саем за туризам -Сараево, 11 ноември, 2011 година:

 • Келнери
  – сребрен медал за поставување на изложбена маса
  – сребрен медал за барменство
 • Готвачи
  – бронзен медал за ладно предјадење
  – сребрен медал за десерт
  – сребрен медал за ладно предјадење
 • Хотелско-туристички техничари
  – златен медал за претставување туристичка дестинација

2014 – меѓународен натпревар „Бисер на морето“ – готварство – 2 трети места (бронзен медал)

2015 – меѓународен натпревар „Гатус -2015“ – Македонски Брод

 • Келнери
  – сребрен медал за поставување изложбена маса
 • Готвачи
  – сребрен медал за традиционално јадење
 • Хотелско-туристички техничари
  – сребрен медал за претставување туристичка дестинација

Државни признанија

2011 – Државен натпревар на средни училишта – Охрид, 18 јануари, 2011 година:

 • Келнери
  – златен медал за поставување на изложбена маса
  – златен медал во дисциплината барменство
  – бронзен медал во дисциплината фламбирање
 • Готвачи
  – златен медал во дисциплината поставување на посна трпеза
 • Хотелско-туристички техничар
  – сребрен медал за презентација на својот град

2011 – Државен натпревар по барменство-Скопје, мај, 2011 година:

 • златен медал во дисциплината приготвување на мешавини

2014 – државен натпревар „Лидер на Струка“ – Скопје,

 • прво место – келнер
 • трето место – хотелско-туристички техничар
 • четврто место – готвач

2015 – државен натпревар „Лидер на Струка“ – Крушево,

 • второ место – келнер
 • трето место – хотелско-туристички техничар
 • четврто место – готвач

Лични остварувања

Детски ликовен центар Скопје, 2008/2009 година – Меѓународен ликовен конкурс на тема: 

 • Флора и фауна прво, второ и трето место

Мултимедијален центар „Мала станица”, Скопје, 2009 година- Награден конкурс на тема:

 • Создавање светови – Пофалница

Детски ликовен центар – Скопје , 2010 година – Меѓународен детски ликовен конкурс на тема:

 • 13 Ноември – Прва награда и диплома

Државна манифестација во чест на Васил Иљоски, Крушево, 2015 – Награден литературен конкурс на тема:

 • „20 години од смртта на Васил Иљоски“ –  во проза, втора награда, плакета и диплома

Државна манифестација – 48 Детски Рацинови средби, Велес, 2015 – Награден литературен конкурс на тема:

 • „Ја љубам мојата земја“ – во проза, пофалница и диплома

Манифестација по повод 8 Декември – Патрон на градот Охрид, 2015 – Награден литературен конкурс на тема:

 • „Св. Климент Охридски“ – прво место, парична награда 3000 денари

Спортски резултати

Општински натпревари:

 • 2000 – атлетика (4 први места, 4 втори места и 3 трети места)
 • 2001 – атлетика (3 први места, 5 втори места и 2 трети места)
 • 2002 – атлетика (3 први места, 3 втори места и 3 трети места)
 • 2003 – атлетика (3 први места, 3 втори места и 3 трети места)
 • 2004 – атлетика (4 први места, 3 втори места и 3 трети места)
 • 2005 – атлетика (1 прво место, 2 втори места и 3 трети места), 2006 – шах – прво место, пинг-понг – второ место
 • 2006 – атлетика (7 први места, 3 втори места и 3 трети места), 2006 – мал фудбал – прво место, ракомет-прво место, кошарка-второ место
 • 2007 – атлетика (5 први места, 6 втори места и 4 трети места), 2007 – мал фудбал – второ место, ракомет – трето место
 • 2011 – мал фудбал – трето место, одбојка – трето место, пинг-понг – 1 прво место и 2 втори места
 • 2014 – мал фудбал „Гимназијада“- прво место
 • 2014 – мал фудбал, прво место, „Кока-Кола куп“
 • 2015 – ракомет, второ место
 • 2015 – мал фудбал, прво место (регионално – второ место)
 • 2015 – голем фудбал, прво место (регинално – второ место)
 • 2015 – мал фудбал, прво место, „Кока-Кола куп“ – Охрид
 • 2016 – мал фудбал – второ место, кошарка – второ место, одбојка – второ место, ракомет – второ место, голем фудбал-?

Државни првенства

 • 2001-атлетика (3 први места, 2 втори места и 1 трето место)
 • 2002-атлетика (3 први места, 2 втори места и 2 трети места)
 • 2003-атлетика (2 први места, 1 второ место и 1 трето место)
 • 2004-атлетика (2 втори места и 1 трето место)
 • 2007-атлетика (1 прво место и 1 трето место)
 • 2009-атлетика (1 прво место)
 • 2014 – мал фудбал „Гимназијада“ – трето место
 • 2015 – мал фудбал, прво место, „Кока-Кола куп“-Скопје
 • 2015 – ракомет „Домијада“ – прво место